Haliç Üniversitesi Araştırma ve Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

Haliç Üniversitesi aşağıda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim elemanı kadrolarına 2547 sayılı Kanunu’nun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde öğretim elemanları alınacaktır.

Haliç Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Öğretim Elemanları İçin İstenilen Belgeler

 • Başvuru Dilekçesi (Başvuru yapılan ilan tarihi, bölümü ve kadrosunu belirtir şekilde)
 • YÖK Formatında Özgeçmiş (Çalışma ve Yayın Listeleri ile Birlikte)
 • Diploma Örnekleri
 • Lisans ve Yükseklisans Trancript Belgeleri,
 • Yabancı Dil Sonuç Belgesi
 • ALES Sınav Sonuç Belgesi
 • Nüfus Cüzdan Sureti Fotokopisi
 • 1 Adet Fotoğraf

Detaylı bilgi için tıklayın.

Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

Haliç Üniversitesi aşağıda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanunu’nun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

Öğretim Üyeleri İçin İstenilen Belgeler

 • Başvuru Dilekçesi (Başvuru yapılan ilanın tarihi, bölümü ve kadrosunu belirtir şekilde)
 • YÖK Formatında Özgeçmiş (Çalışma ve yayın listeleri ile birlikte)
 • Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Profesörlük Belgeleri)
 • Bilimsel Çalışma ve Yayın Örnekleri (Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 5 adet CD, Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD)
 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • 1 Adet Fotoğraf

Not: Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanması gerekmektedir. Dr. Öğretim Üyesi Başvuruları İlgili Fakülte / Yüksekokullara yapılacaktır. Profesörlük ve Doçentlik Başvuruları Rektörlük Yazı İşleri Birimine Yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

The post Haliç Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2021 first appeared on Personel Alımları 2021.