Hayvancılık yatırımlarında bulunmak isteyen, sıfırdan yeni ahır veya besi çiftliği kurmak isteyen, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı, makine alet ve ekipman alım yapacak olan, Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu hayvancılık geri ödemesiz hibe desteği, büyükbaş hayvan desteği ile ilgili bu projelere sağlanacak olan tüm projelere %50 hibe desteği verilecek.

GAP DOKAP GAP KOP programları kapsamında, ‘‘Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımlarının desteklenmesine ilişkin karar’‘ 21 Mayıs 2021 tarihinde 31487 sayılı Resmi Gazete‘ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

3999 sayılı karar Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararının Tebliği de 25.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğ amaç itibariyle, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirler.

Hayvancılık Hibe Destekleri 2021

Tebliğe göre 2021 yılında işletmesi en az 1 yıldır aktif olan, Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı tüzel veya gerçek kişiler için, büyükbaş için en az 10, en fazla 50 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ahır/ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve ekipman alımlarına yönelik yatırımlardaki hibe desteklerini kapsamaktadır.

Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamında GAP, DAP, DOKAP, KOP kapsamında olan illerde e-Islah veri tabanına kayıtlı olan saf sütçü ırklarda doğum zamanı 01.01.2020 tarihinden sonra doğanlar hariç olmak üzere, etçi ve kombine ırklarla tohumlama yaptıran yetiştiricilere, doğan buzağıları ve anaç sığırları için destekleme ödemeleri yapılır. Doğan buzağılar için brusellosis S-19 aşısının yaptırılmış olması gerekmektedir.

Besilik hayvan başına materyal üretim desteği;

 • Anaç sığır için 350 lira,
 • Buzağı için ise 150 liradır.

Yüzde 50 Hayvancılık Hibesi Verilen Sektörler

Hayvancılık yatırımlarına Yüzde 50 Hayvancılık hibesi verilen sektörler ise;

 • Büyükbaş, küçükbaş hayvancılık geri ödemesiz hibe desteği şartlarını sağlayan ve desteklere başvuru yapacak çiftçilerimize en az 1 senedir aktif halde olanlar ve Tarım ve Orman Bakanlığının sistemine kayıtlı olanlara,
 • Büyükbaş hayvancılık alanında en az 10 en çok 50 büyükbaş anaç hayvan kapasiteli,
 • Küçükbaş koyun ve keçi yetiştiren çiftçiler için en az 100 en fazla 300 baş anaç hayvan kapasiteli yeni ahır/ ağıl yapımı kapasite artırımı, rehabilitasyon, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı, makine alet ekipman alımı için projelere hibe desteği verilerek destekleniyor.

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık için %50 geri ödemesiz hibe desteği;

 • Yeni ağıl ve ahır yapımı
 • Rehabilitasyon ve kapasite artırımı
 • Hayvan barınağı amacıyla çadır alımı

Hayvansal üretimde verimlilik ve küçük aile işletmelerin modern işletmelere dönüştürülmesi için %50 hibe desteği;

 • Seyyar süt sağım sistemi
 • Gübre sıyırıcı
 • Süt soğutma tankı
 • Hayvan kaşıma ünitesi
 • Otomatik sulum alımı

Ahır Hibe Projesinde Destek Verilecek İller

Tarım ve Orman Bakanlığı 2020-2023 yılları arasında devam edecek olan %50 hayvan hibe projesinden aşağıdaki iller başvuru aşamalarını gerçekleştirerek yararlanabilir.

 • Konya Ovası Projesi (KOP): Aksaray, Karaman, Konya, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir.
 • Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP): Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak.
 • Doğu Karadeniz Projesi (DOP): Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon, Tokat.
 • Doğu Anadolu Projesi (DAP): Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli, Van.

Hibeli Ahır Projeleri 2021

Bu yılda da ahır yapımları için yüzde 50 oranında hibe destekleri sağlanmaktadır. Bu proje yukarıda belirtilen GAP, KOP, DAP, DOKAP projesinde yer alan iller için uygulanacaktır. Başlıca destekler;

 • SIFIRDAN YENİ AHIR VE AĞIL YAPIMI
 • AHIR VE AĞIL TADİLATI
 • HAYVAN BARINAĞI AMAÇLI ÇADIR ALIMI,
 • MAKİNE VE EKİPMAN ALIMI

alanında hibe desteği veriliyor.

Hayvancılığa destek

Hibe Desteğinin Uygulandığı Yıllar

Hibe Desteği geçtiğimiz yıllarda başladı ve 2023 yllına kadar bu uygulanmaya devam edecek.

Tarım ve hayvancılığa başlamayı hedefleyenler, sermayesi olmayanlar, Hayvan kredisi çekmek isteyenler, krediden önce bu desteğin şartlarını inceleyebilirler.

Geri Ödemesiz Hibe Desteği Sağlanan Alanlar

Yatırım konularını 3 farklı kategoriye ayırabiliriz. Bunlarda bir tanesi İNŞAAT,  diğeri ÇADIR ALIMI ve son olarak MAKİNE ALET VE EKİPMAN ALIMI olacak.

 • Hayvan Çiftliği kurulumu amacıyla Yeni Ahır veya ağıl yapımı için %50 hibe veriliyor.
 • Hayvan barınağı amaçlı çadır alımı için %50 hibe veriliyor.
 • Yem Hazırlama, süt sağma makinesi ve Gübre sıyırıcı sistemi makine ekipman alımı içinde %50 oranında geri ödemesiz hibe veriliyor.

Aşağıda yer alan görselde konular Resmi Gazete’den alınmıştır.

Hayvancılık yatırımlarına hibe desteği yatırım konuları ve hibe oranları

Hayvancılığa Hibe Desteği 2021 Başvuru Şartları Nelerdir?

Hibe desteğinin ilk başvuru şartı gerçek veya tüzel kişilerin her bir yatırım konusuna sadece bir defa başvurmasıdır. Örneğin hem çadır alımı için hem de ahır yapımı için %50 + %50 hibe alınabilecek. Kaç para üst sınır olacağı ise Tarım ve Orman Bakanlığı belirliyor.

Hibe almak isteyen çiftçi bir proje ile başvuru yapacak. Projesi onaylanan çiftçilerimizin bahsedilen süreler içerisinde yatırımını tamamlaması gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı başvuru tarihlerini bölgesel durumları göz önüne alarak belirleyecek. Eğer çiftçimiz verilen sürede (veya belirttiği sürede) yatırımını tamamlayamaz ise yine Bakanlık ek süre verilmesine karar verebiliyor.

Projeye başvuru şartları;

 • Son 1 yıldır hayvancılıkla uğraşıyor olmak,
 • ÇKS belgesi olan gerçek veya tüzel kişiler,
 • TÜRKVET hayvan kayıt sistemi ve koyun keçi sistemine kayıtlı hayvanlarının olması,
 • Bu hayvanların 1 yıldır bakanlık bünyesinde kayıtlı gözükmesi
 • Büyükbaşlarda en az 10, en fazla 50 anaç sığır
 • Küçükbaş hayvanlarda en az 100, en fazla 300 baş anaç koyun ve keçi kapasiteli,
 • alış ve satışların eş, anne, baba, kardeşler arasında yapılmamış olması,
 • Bakanlık ya da diğer kurumlar tarafından verilen hibe desteklerinden yararlanmamış olmak,
 • Proje kapsamında yer alan iller içinde bulunması gerekiyor.

Hayvancılık %50 Hibe Desteğinden Yararlanamayacak Olanlar

Aşağıdaki şartlarda olanlara bu destekten yararlanamayacaklar.

 • Bakanlık ve kurumlardan daha önce hibe desteği almış olanlar,
 • Kamu kurum ve kuruluşları ve ortakları
 • Yukarıdaki yararlanma koşullarını sağlamayanlar, 2021 ve 2023 yılları arasında verilecek olan % 50 hayvan desteklemelerinden yararlanamazlar. 

İdari bir hatadan kaynaklanan sebeplerle ödeme alanlar hariç olmak üzere, Tarım Kanunun 23. maddesi uyarınca 5 sene boyunca hiçbir destekleme programından yararlanamayacak.

Bu şartları sağlayanlara yüzde elli hibe desteği nasıl ödeneceğini araştırdık.

%50 Hibe Ödeme Usulü Nasıl Olacak?

Projenin ödemeleri DOKAP, GAP, KOP ve DAP projeleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığınca o yıla ait olan bütçeden tahsis edilmiş olan sermaye transferleri ödemelerinden karşılanıyor. Tarımsal faaliyetlerin tümünde olduğu gibi yine finansman Ziraat Bankası tarafından yapılıyor. Bunun karşılığında Ziraat Bankasına destekleme tutarının %0,2 oranında hizmet komisyonu ödeniyor.

Facebook sayfamızdan Devlet Destekleri hakkında güncel bilgilere erişebileceğiniz gibi bu proje ve benzer projelerin içeriklerini anlık olarak takip edebilirsiniz.

Hibe Ödemeleri Ziraat Bankası Yapacak

Hibe desteği ödemeleri Ziraat bankası yapacaktır. Hibeler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tespit edilen illerde ki hayvancılık yatırımı yapan yetiştiricilere ödenecek. Ödeme tarihleri T.C. kimlik numaranızın son hanesi 0,2,4,6 veya 8 ile bitenlere ayrı ayrı tarihlerde yapılmaktadır. Siz de buna göre açıklanan tarihleri kontrol edebilirsiniz.

Ziraat Bankası Destekleme Ödeme Sorgulama

Destekleme ödemeleri, hibe alacak vatandaşların T.C. kimlik numarasının son hanelerine göre yapılmaktadır. Ziraat bankası tarafından yapılan duyurularda, hangi tarihlerde ödeme olacağı konusunda bilgi alabilirsiniz. Tüm ödeme sorgulama işlemlerini;

 • Ziraat Bankası şubelerine giderek,
 • İnternet bankacılığı,
 • Ziraat Android/IOS mobil uygulamasından
 • Müşteri hizmetlerine 444 00 00 ve 0850 220 00 00  numaralarını arayarak bağlanıp, 7 gün 24 saat ödemelerin yatıp yatmadığını öğrenebilir, sorgulama yapabilirsiniz.

Hayvancılığa Geri Ödemesiz Hibe Desteği 2021 yazısı ilk önce Devlet Destekli üzerinde ortaya çıktı.