İstanbul Arel Üniversitesi Akademik Personel Alacak

İstanbul Arel Üniversitesi aşağıda  belirtilen  Fakülte/Yüksekokul  bölümlerine  2547  sayılı  Kanun’un  ilgili  maddelerine  göre  öğretim  elemanları  alınacaktır.

Başvuru Dilekçelerine Eklenecek Belgeler

 • Profesör  kadrolarına  başvuracak  adaylar;  Başvuru  dilekçelerine,  YÖK  formatında  özgeçmişlerini,  1  adet  fotoğraflarını,  nüfus  cüzdan  suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı ekleyerek İnsan Kaynakları Ofisine ileteceklerdir.
 • Doçent  kadrolarına  başvuracak  adaylar;  Başvuru  dilekçelerine,  YÖK  formatında  özgeçmişlerini,  1  adet  fotoğraflarını,  nüfus  cüzdan  suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek İnsan Kaynakları Ofisine ileteceklerdir.
 • Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar; başvuru dilekçelerine (kadronun ilan edildiği fakülte/yüksekokula hitaben yazılacaktır), YÖK formatında özgeçmişlerini,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek aşağıda adresi belirtilen İnsan Kaynakları Ofisine ileteceklerdir.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Başvurularında İstenen Belgeler

 • Başvurdukları   bölüm   adı,   ilan   tarihi,   yazışma   adreslerini   ve   telefon   numaralarını   belirten   dilekçe,   (Dilekçeler   başvuru   yapılan Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Dekanlığına/Müdürlüğüne hitaben yazılacaktır)
 • Özgeçmiş, (YÖK Formatında)
 • ALES belgesi ilgili puan türünden 70 puan,
 • Yabancı dil sınav belgesi Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından: Yabancı Dilde Eğitim Veren Programlara başvurularda 85 dil puanı. Diğer program başvurularında 50 puan,
 • Onaylı lisans, yüksek lisans diplomalar, e-Devlet mezun belgesi ve varsa doktora öğrenci belgeleri,
 • Onaylı lisans Transkripti,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • 1 Adet vesikalık fotoğraf,
 • Varsa ilgili alanda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.
 • Başvuruların Yapılacağı Adres ve İrtibat Telefon Numaraları

Önemli Notlar

 1. Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
 2. Ön değerlendirme ve Değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5′ lik not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

The post İstanbul Arel Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2021 first appeared on Personel Alımları 2021.