İstanbul Gedik Üniversitesinden Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine Profesör Alımı Yapacak

Gedik Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

İstanbul Gedik Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Adaylardan İstenen Belgeler

Adayların;

  • Özgeçmiş (YÖK Formatında)
  • 2 Adet Fotoğraf
  • Nüfus Cüzdan Sureti
  • Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma onaylı fotokopileri (Profesör adaylar için Doçentlik Belgesi) ile yurtdışından alınmış Diploma, unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan başvuru Profesör adaylar Rektörlüğe, 15 gün içerisinde (16.07.2021-30.07.2021) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Profesörler için 6 takım, 1 adet Hard Copy-5 adet CD/USB olacak şekilde)
  • Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa) Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Önemli Bilgiler

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 30.07.2021) İlanlar ile ilgili tüm bilgiler, başvuru koşulları ve başvuru belgesi Üniversitemizin http://www.gedik.edu.tr adresinde yer almaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

The post İstanbul Gedik Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2021 first appeared on Personel Alımları 2021.