Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenecek olan illerde 2020-2022 yılları içerisinde damızlık manda düvesi yetiştiricilerinin işletmelerine manda teşvikleri kapsamında %50 oranında manda desteği verilecektir. Hayvancılık hibe yatırımlarına ilişkin destek oranları 3099 sayılı karar ile belli olmuştur. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği”ne dayanılarak manda yetiştiriciliği devlet desteği şartları nelerdir, hayvancılık hibe başvurusu nasıl yapılır, manda desteği ne kadar, 2021 manda desteği ne zaman ödenecek? bilgi alarak manda hibe desteklerine dair tüm detayları inceleyebilirsiniz.

Damızlık Manda Düvesi Yetiştiricilerine %50 Hibe Desteği Verilecek!

20 Ekim 2020 tarihli ve 3099 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanan 16 ŞUBAT 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında; Damızlık manda düvesi yetiştiricilerine %50 hibe desteği verileceği açıklanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı, damızlık manda teşvikleri ile manda düvesi yetiştiriciliği yapan işletmelere yeni inşaat yapımı ya da kapasite artırımı, rehabilitasyon çalışmaları, damızlık dişi manda ve manda boğası ile yem karma ve dağıtma makinesi alımı faaliyetlerine destek verilecektir.

Damızlık manda düvesi yetiştiriciliğine verilecek olan hibe desteğinin yatırım konuları ve hibe oranları ile başvuruların nereye yapılacağı, başvurularda istenen evraklar ve diğer merak edilenler içeriğimizde yer verdik.

Manda Hibe Destekleri Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bu desteklemeden yararlanmak isteyen yatırımcılar Tarım ve Orman Bakanlık tarafından belirlenen ve internet sayfasında duyurulan süre içinde yatırımı yapacağı yerdeki il müdürlüğüne başvurular yapılmalıdır. Yapılacak müracaatlar tebliğ yayımlandığı yıl için geçerlidir. Damızlık manda hibesi başvurusunda istenecek olan belgeler Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından uygulama rehberi içerisinde yer almaktadır.

Başvuru sahibi, damızlık manda yetiştiriciliği ve ahır yapımı konularında Tarım Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlanmadığına, yararlanmış ise Karar kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini kabul ettiğine dair noter tasdikli taahhütname verir. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan yatırımcıların başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Resmi Gazete’de yayımlanan Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliği Desteklemesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği üzerinden manda teşvikleri konusuna dair tüm detayları incelemek için tıklayınız!

Damızlık Manda Hibesinden Kimler Yararlanabilir?

Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden damızlık manda yetiştiricileri birliğine üye olan ve;

  • Yeni yatırım projelerinde inşaat yapımı, hayvan alımı ile makine, alet ve ekipman alımı olarak belirlenen projelerin üçü ile birlikte başvuran yatırımcılar,
  • Rehabilitasyon veya kapasite artırımı projelerinde Karar kapsamındaki manda yetiştiriciliği yatırım konularından en az birini ihtiva eden bir proje ile başvuran yatırımcılar yararlanmaktadır.

Damızlık manda yetiştiricileri birliklerinin başvurularında birliğe üyelik şartı aranmamaktadır!

Damızlık dişi manda Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı en az 12-24 aylık dişi gebe olmayan mandayı,
Damızlık gebe manda Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı en az 3 aylık gebe hayvanı,
Damızlık manda boğası Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı en az 24 aylık erkek mandayı,

Var olan büyükbaş veya küçükbaş hayvancılık işletmenizin alt yapısını güçlendirmek, hayvansal üretimde verimliliği ve kaliteyi arttırmak ve zamanla modern hayvancılık işletmesine dönüşmek için Hayvancılığa Geri Ödemesiz Hibe Desteği‘nden faydalanabilirsiniz!

Manda Yetiştiriciliği Kapsamında Desteklenen Alanlar

Hayvancılık hibe desteklerinden manda yetiştiriciliği alanında ihtiva eden ve 150 baş kapasiteye sahip, damızlık manda düve üretimi ve ticari gebe manda satışı için yeni işletme kurulması ya da var olan işletmelerin kapasitelerinin 150 baş olacak şekilde arttırılması, bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımlarının yapılması temel amaçtır.

Bakanlıkça belirlenen illerde 2020-2022 yılları içinde uygulanacak olan damızlık düve hibe desteği tebliğine göre manda teşvikleri damızlık manda yetiştiriciliği yapan modern büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması, ülkemizde bu alanda yaşanan ihtiyacın karşılanması, var olan hayvan sayısının yükseltilmesi, et ve süt üretiminin, veriminin ve kalitesinin arttırılması, kırsal alanda istihdamın hızlanması amaçları da bulunmaktadır. Peki yetiştiriciler için mandaya devlet desteği ne kadar? bakalım.

Manda Desteği Ne Kadar?

Remi Gazete’deki Tebliğ doğrultusunda yatırım konuları ve hibe oranlarının yayımlanmasının ardından manda teşviki ne kadar? merak edilmektedir. 2021 manda hibe destekleri oranını tablo üzerinden inceleyebilirsiniz.

UYGULANACAK YATIRIM KONULARI HİBE ORANI (%)
İNŞAAT
Yeni inşaat yapımı veya kapasite artırımı/rehabilitasyon konusunu kapsayan inşaat yatırımına
%50
HAYVAN ALIMI
Damızlık dişi manda ve manda boğası alımına
%50
MAKİNE ALET-EKİPMAN ALIMI
Yem karma ve dağıtma makinesi ve gübre sıyırıcı alımına
%50
Manda Teşviki Ne Kadar?

Hibe tutarı ise hibeye esas proje tutarının; inşaat yatırımı, hayvan alımı ile makine, alet ve ekipman alımı için yapılacak yatırımların %50 nakdi tutarını ifade etmektedir. Bakan Pakdemirli tarafından yapılan açıklamaya göre;

“Tarımsal destek ödemeleri kapsamında 1 milyar 468 milyon 535 bin 735 liralık hayvancılık desteğini, bugün saat 17.00 itibariyle hesaplara aktarmaya başlıyoruz. Buzağı desteği (2020 yılı 1. Dönem) kapsamında 676.000 yetiştiricimize, 3.314.449 baş buzağı için, 1 milyar 436 milyon 856 bin 835 TL, Manda desteği (2020 yılı) kapsamında 10.449 yetiştiricimize, 82.303 baş dişi manda için, 24 milyon 42 bin 550 TL, Malak desteği (2020 yılı 1. Dönem) kapsamında ise 8.253 yetiştiricimize, 29.326 baş malak için 7 milyon 636 bin 350 TL olmak üzere; toplamda 1 milyar 468 milyon 535 bin 735 TL destek ödemesi üreticilerimize, çiftçilerimize hayırlı olsun.” dedi.

2021 Manda Desteği Ne Zaman Ödenecek?

Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği’ne göre düve alım desteği başvuruları sonucunda onaylanan başvuru listelerindeki yetiştiricilerin hayvan temini ve ödeme talepleri 25.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Açıklanan karar kapsamında hayvancılık teşviki almayı hak eden üreticilere yapılacak olan ödemeler, Bakanlığın ilgili yıl bütçesine tahsis edilen ödeneklerden karşılanmaktadır. Ödemeler Ziraat Bankası aracılığı ile yapılacaktır. Uygulama için bankaya destekleme tutarının % 0,2’si oranında hizmet komisyonu ödenecektir.

Manda Hibe Destekleri Yatırıma Başlama ve Bitirme Süreleri

Hayvancılık hibe başvurusu ve manda teşvikleri konusunda yapılan yatırıma başlama ve bitirme sürelerine dair detaylar şu şekildedir;

  • Projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımını tamamlayan yatırımcılar başvurulardan yararlanır.
  • Yatırım, yer tespit tutanağının düzenlendiği tarih itibari ile başlar ve aynı takvim yılı içinde tamamlanır.
  • Yatırımların son tamamlanma tarihi ilgili takvim yılının Kasım ayının son iş günüdür.
  • Termin planına göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen, süresi içinde yatırımını tamamlamayan veya yatırım yapmaktan vazgeçen yatırımcının projesi iptal edilir ve hibe desteğinden yararlandırılmaz.

Manda Destekleri Ne Zaman Veriliyor?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal destek ödemeleri kapsamında gerçekleştirilen hayvancılık hibe destekleri de 22 Nisan 2021 tarihi itibari ile hak sahiplerinin hesaplarına yatmaya başlamıştır. Bakan Pakdemirli buzağı, malak ve manda dahil olmak üzere ödemelerin başladığını belirtmiştir.

Manda Hibe Destekleri 2021 yazısı ilk önce Devlet Destekli üzerinde ortaya çıktı.