Günümüzde memur olmak çok fazla talep görmesine rağmen belirli şartları bulunmaktadır. Belediyeler il, ilçe gibi yerleşim yerlerinin bakımı, aydınlatması, temizliği, su gibi hizmetlerin görüldüğü başkanı vatandaşlar tarafından seçilen örgüttür. Güncel verilere bakıldığında ülkemizde toplam belediye sayısı 1397 tanedir. Belediyelerin alımları belirli aralıklarda yapılmaktadır. Belediyede memur olmak için iki farklı yol vardır. Bunlar Sözleşmeli personel alımı ve Kadrolu personel alımıdır. Belediyede Memur Nasıl Olunur tüm merak edilen konuların ayrıntılarını yazımızda bulabilirsiniz.

Belediyede Sözleşmeli Personel Olmak 2021

Belediyede memur olmak için başvurulan yollardan bir tanesi sözleşmeli personel olmaktır. Sözleşmeli olarak çalışmak istediğiniz belediyeye başvurular şahsen belediye binasına bırakacağınız CV’niz gibi belediyenin internet sitesinden de yapabilirsiniz. Yaptığınız başvuru belediyenin insan kaynaklarında değerlendirmeye alınarak kişinin bilgilerine göre olumlu veya olumsuz olarak sonuçlanır. Başvurularda dikkat edilmesi gerek konulardan bir tanesi ise başvurduğunuz bölümün sizin istediğiniz pozisyonlarda olması ve alımı yapılacak bölümün istenilen özelliklerini taşımanızdır. Başvurusu olumlu geçen kişi veya kişiler belediyede çalışmaya hak kazanmış olurlar. Belediyelerde sözleşmeli personel alımı için kişi herhangi bir sınava tabii tutulmaz. Onaylanan başvurularda, başvuru esnasında istenilen evraklarla işe giriş işlemleriniz yapılarak sizleri mülakata çağırırlar. Mülakattan geçtiğiniz zaman işe başlamış olursunuz.

Belediyelerde Kimler Sözleşmeli Olarak Çalışabilir?

5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi 3. fıkrasında yer alan bilgi şu şekildedir; “Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir.”

Bu maddeye göre belediyede sözleşmeli memur olarak çalışmak için ilgili bölümde ihtiyaç olması ve başvurunun onaylanması halinde sözleşme yaparak işe başlanabilir.

Belediyede Sözleşmeli Memur Maaşları

Belediyenin bünyesindeki sözleşmeli memurların maaşları enflasyon oranına göre her yıl değişiklik göstermektedir. 30875 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre ;

“Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 nci maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanları ile 6 ncı maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırlarını; anılan fıkralarda belirlenmiş olan artış oranı ile 7 nci madde uyarınca verilecek enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirler ve duyurur. ” maddesi yer almaktadır.

 • Sözleşmeli personel maaşları T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. Bakanlığın her yıl yayınladığı “Mahalli İdareler Sözleşmeli Ücret Tavanları” ile birlikte ek ödeme ve çalışma ücretleri belirlenir.

2021 Yılı Belediye Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları

Ünvanına, Öğrenim Durumuna, Hizmet Yılı Oran (%) lerine göre 1/1/2021 – 30/6/2021 Dönemleri için geçerli BRÜT TUTAR (TL) listesi;

Hukuk Müşaviri

 • 13 yıl ve daha fazla olanlar 170 2.677,44
 • 0-12 (dahil) yıl arasında olanlar 130 2.047,46

Avukat

 • 19 yıl ve daha fazla olanlar 150 2.362,45
 • 13-18 (dahil) yıl arasında olanlar 140 2.204,95
 • 0-12 (dahil) yıl arasında olanlar 130 2.047,46

Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı

 • 18 yıl ve daha fazla olanlar 150 2.362,45
 • 12-17 (dahil) yıl arasında olanlar 140 2.204,95
 • 0-11 (dahil) yıl arasında olanlar 130 2.047,46

Fizikçi, Kimyager, İstatistikçi, Jeolog, Arkeolog, Hidrolog, Jeofizikçi, Jeomorfolog, Matematikçi

 • 18 yıl ve daha fazla olanlar 120 1.889,96
 • 12-17 (dahil) yıl arasında olanlar 110 1.732,46
 • 0-11 (dahil) yıl arasında olanlar 100 1.574,97

Restoratör, Tekniker, Grafiker, Kaptan, Teknik Ressam, Hidrobiyolog, Pilot, Sanat Tarihçisi, Sosyolog, Ekonomist, Topograf, Teknisyen, Laborant, Ölçü Ayar Memuru, Kütüphaneci, Dekoratör, Desinatör, Heykeltraş, Paleontolog, Peyzaj Mimarı Lisans mezunu olanlar

 • 21 yıl ve daha fazla olanlar 110 1.732,46
 • 15-20 (dahil) yıl arasında olanlar 100 1.574,97
 • 6-14 (dahil) yıl arasında olanlar 90 1.417,47
 • 0-5 (dahil) yıl arasında olanlar 85 1.338,72

Önlisans mezunu olanlar

 • 23 yıl ve daha fazla olanlar 110 1.732,46
 • 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar 100 1.574,97
 • 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar 90 1.417,47
 • 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar 85 1.338,72

Diğerleri

 • 25 yıl ve daha fazla olanlar 100 1.574,97
 • 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar 90 1.417,47

Belediyelerde Kadrolu Memur Olmak 2021

Belediyelerde sözleşmeli ya da kadrolu olarak iki türlü istihdam çeşidi bulunmaktadır. Sözleşmeli personelin belediyelerde çalışmasını değinmiştik. Kadrolu personel/memur olarak belediyelerde işe başlamak sözleşmeli personele göre farklılıkları gösterir.

 • Öncelikle iki yılda bir gerçekleştirilen (KPSSKamu Personeli Seçme Sınavına girilmesi gerekmektedir. Sınav sonucunda alınan puanın iki yıl geçerliliği bulunmaktadır.
 • Buna göre sınavdan bir yıl sonra alımı gerçekleşen belediye ilanlarına başvuru yaptığınızda iki yıl geçerliliğini koruduğundan KPSS sınav sonucunuzu belediye alımları sırasında kullanabilirsiniz.
 • Alım ilanlarını takip ederek size uygun ilanlar için şahsen belediye binalarına CV bırakarak ya da belediyenin internet sitesinden başvurunuzu yapabilirsiniz.
 • Başvuru sonucu olumlu ve ya olumsuz değerlendirme yapılır. Her iş ilanı için belirli KPSS puanı istenir.
 • KPSS’den 70 puan almak alt taban olarak görülmektedir.
 • KPSS’den 60 puan alan kişilerinde başvuruları çoğu zaman kabul edilir, ilanlar için alınan başvurular sonrası KPSS puanına göre en yüksek sınav sonucundan en düşüğe kadar başvuran kişilerin sıralaması yapılır.
 • Belediyenin insan kaynakları gibi ilgili bölümlerin oluşturduğu listeye giren kişilerle iletişime geçilip sözleşmeli personelde olduğu gibi mülakata çağrılır. Mülakatı başarılı geçen kişinin işe giriş belgeleri hazırlandığında artık belediyede kadrolu olarak çalışabilir.
 • Sözleşmeli işe başlayan belediye personeli sözleşmesi bittiğinde illa ki belediyeden çıkacak gibi bir durum söz konusu olmayabilir.
 • Sözleşmeli belediye personelin sözleşme bitiş tarihinde sözleşmesi yenilenebildiği gibi kadrolu belediye personeli olarak belediyede kadrolu memur olarak işine devam edebilir.

Belediyelerde sözleşmeli ya da kadrolu memur olarak çalışılabilir. Belediyelerde sözleşmeli ya da kadrolu memur olarak çalışabilmek için yapılması gerekenler ise;

 • Belediyenin ilanlarını takip etmek
 • Belediyenin istediği ilana kişinin uygun olması
 • Belediyeye şahsen ya da internet üzerinden başvuru yapmak
 • Olumlu geçen başvuru sonrası mülakata gitmek
 • KPSS sınavından geçerli bir puan almak gereklidir.

Belediyelerde Bulunan Bölümler 2021

Belediyelerde memur olmak için sözleşmeli veya kadrolu olmak üzere iki farklı yol vardır. Sözleşmeli ya da kadrolu memur alımlarından önce hangi bölümler sizlere uygun hangi bölümlerde boş kontenjan vardır bunlarda önemlidir. Sınavla veya sözleşmeli alım yapılan bölümler ise;

Belediyelerde Bulunan Bölümleri sıralayacak olursak;

 • Zabıta (Belediye Zabıta Memuru Nasıl Olunur?)
 • Mimar
 • Teknisyen
 • Tekniker
 • Mühendis
 • Hesap Uzmanı
 • Muhasebe Personeli
 • İnsan Kaynakları Personeli
 • Evrak Memuru
 • Odacı
 • Bölüm Şefi
 • Daire Başkanı
 • Özel Kalem
 • Şube Müdürü

Belediye memurluğunda her bölüm için farklı maaş uygulaması vardır. Belediye personellerinin sözleşmeli ya da kadrolu olmasına göre maaşlarında farklılık olabilmektedir.

Belediye Memur Birimleri Nelerdir?

Belediyenin yönetimde bulunduğu bölgede yerine getirmesi gereken birçok hizmet bulunmaktadır. Belediye Memur Birimleri neler olduğuna değinmek gerekirse;

 • Sokak ve cadde bakımları,
 • Park ve mezarlıkların bakımı,
 • Kanalizasyon ve içme suyu alt yapı çalışmaları,
 • Sosyal alanların yapımı ve işletilmesi
 • Şehir içi ulaşımı sağlamak
 • Ruhsat ve iskan işlemlerini düzenlenip denetlenmesi
 • Çöp toplama ve hafriyat işlemleri
 • Sokak hayvanları bakımı ve barınak yapımı
 • Vatandaşı bilgi amaçlı seminer, kurs vermek
 • Yönetilen ilin tarihi ve önemi için müzeler açıp işletmek

gibi belediyenin yerine getirmesi gereken birçok hizmet bulunmaktadır. Bu hizmetlerin yürütülmesi için belediyelerde çok fazla istihdam sağlanmaktadır. Hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak ve yürütmek için belediyenin mevcut birimleri ise;

 • İnsan Kaynakları Birimleri
 • Strateji Geliştirme Birimleri
 • Yol İşleri ve Kırsal Birimler
 • Fen İşleri Birimleri
 • İmar ve Şehircilik Birimleri
 • Tahakkuk Servisleri
 • Satım Alma İşleri
 • Zabıta Birimleri
 • İtfaiye Birimleri
 • Temizlik İşleri Birimleri
 • Su Kanalizasyon Birimleri
 • Müze ve Hayvanat Bahçesi Birimleri

gibi bölümler için belediyede memurlar sözleşmeli ya da kadrolu olarak ilgili birimlerde istihdam edebilirler.

Belediye Memurları Okul ve Eğitim Düzeyi 2021

Belediyede memur olmak isteyen kişiler öncelikle KPSS’den geçerli puan almaları gerekmektedir. Her yıl düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavından geçerli puan alan kişiler Belediyelerin açık kontenjanlarına bu sınav sonuç belgesi ile başvuru yaparak istenen düzeyde mezuniyet durumları (lise, ön lisans, lisans) göz önüne alınarak açık olan kadrolara yerleştirilir. Belediye de açık kadrolara girmek isteyenlerin yaş sınır şartlarını, sicilinin temiz olması ve istenen sınav sonuç belgesine sahip olması gerekmektedir.

Kadrolu Memur ile Sözleşmeli Memur Arasında Farklar

Belediyelerde memur olmanın iki yolu buluyor. Kadrolu memur ile sözleşmeli memur arasında farklar bulunmaktadır. Sözleşmeli ve kadrolu personel/memur olanların aralarında bilinen en net fark ise aldıkları ücretleridir. Sözleşmeli personelin iş hayatı süresine gelindiğinde kadrolu personele göre farklılığı sözleşmede yapması ve bu sözleşmenin süresi 1 yıl olarak yapılmasıdır. Bazı durumlarda sözleşme bittiğinde yenilenir ya da kadrolu pozisyona geçiş sağlanır. Kadrolu memurlarda herhangi bir süre kısıtlaması konulmamıştır. Kadrolu personeller iş hayatında çalıştığı süre zarfında kademe ve derece alabiliyorken sözleşmeli personellerde böyle bir durum yoktur. Kadrolu memurlarda işsizlik tazminatı var iken sözleşmeli personellerde böyle bir durum yoktur. Maaşlarında farklılık olan bu iki istihdam şeklinde ek ödemeleri kadrolu memur alırken sözleşmeli memur/personel ek ödeme alamaz. Kadrolu memurların belirli nedenlerden dolayı tayin hakkı bulunurken sözleşmeli memurun tayin hakkı yoktur. Sözleşmeli personel eğer sözleşmesinde feshederse işsizlik maaşından faydalanamamaktadır.

Belediye Memurları Başvuru Şartları 2021

Belediye Memurları Başvuru Şartları bulunuyor. Belediyelere istihdam edecek olan memur adaylarından istenen şartlar aşağıdaki gibidir;

 • T.C vatandaşı olmak
 • En az lise ve dengi okullardan mezun olmak
 • Erkek adayların askerliği tamamlamış olması
 • Emeklilik aylığı almıyor olmak
 • Sosyal güvencesi bulunan başka bir işte çalışıyor olmaması
 • Siyasi partilerde üyeliğinin bulunmaması
 • Herhangi bir suçtan işlememiş olması
 • KPSS puanını sahip olunması
 • Güvenlik soruşturmasından herhangi bir sorun çıkmaması istenilen şartlar arasındadır.

2021 Memur Olmak İçin Gerekli Evraklar

2021 Memur Olmak İçin Gerekli Evraklar listesi;

 • Eğitim bilgilerinin ve iş tecrübelerinin bulunduğu özgeçmiş (CV)
 • Belediyeden alınmış olan başvuru formu
 • Kimlik kartının önlü arkalı olmak üzere fotokopisi
 • Diploma fotokopisi
 • İstenilen kadar kişinin vesikalık fotoğrafı
 • Sağlık/heyet raporu
 • Adli sicil kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
 • Muhtarlık ya da e-devlet üzerinden alınan yerleşim yeri (ikametgah) belgesi
 • KPSS sınav sonuç belgesi
 • Suç veya herhangi bir örgüt üyeliğini bulunmadığına dair yazılı belge

Belediye memuru olmak için yukarıda listelenen evraklar ile birlikte başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Belediyede Memur Nasıl Olunur? Şartları ve Maaşları yazısı ilk önce Devlet Destekli üzerinde ortaya çıktı.