Bilkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

Bilkent Üniversitesi İİSBF, Tarih Bölümü’ne 2547 S. Kanunun 31. maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan Öğr. Üyesi dışındaki öğr. elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik maddelerine ve Bilkent Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Öğr. Gör. alınacaktır.

Özel Koşullar

Tarih  alanında  Master  ve  Doktora  yapmış  olmak.  İngilizce  olarak Osmanlı  Türkçesi  dersi  verebilecek  düzeyde  İngilizce  bilmek  (YDS’den  en  az  85  puan  almış olmak  veya  eşdeğerliliği  Yükseköğretim  Kurulunca  kabul  edilen  bir  sınavdan  muadil  bir  puan almış olmak). Yurt dışında yayınlanmış veya yayınlanması kabul edilmiş uluslararası akademik yayın sahibi olmak.

FAKÜLTE                          :  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
BÖLÜM                              :  Tarih Bölümü
AKADEMİK UNVANI      :  Öğretim Görevlisi
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1

Başvuru Adresi

İhsan  Doğramacı  Bilkent  Üniversitesi  İktisadi,  İdari  ve  Sosyal Bilimler Fakültesi 06800, Bilkent Ankara

Detaylı bilgi için tıklayın.

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin Doçent Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 8-11. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda İstenen Belgeler

  • Doçent kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte
  • Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,
  • Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf,
  • Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Mühendislik Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.

Özel Koşullar

Endüstri Mühendisliği ya da Yöneylem Araştırma alanında doktora yapmış olmak; Stokastik programlama, Optimizasyon ve uygulamaları konularında uluslararası düzeyde bilimsel araştırmaları olmak; araştırmalarını uluslararası endeksler tarafından taranan saygın bilimsel dergilerde yayınlamış olmak.

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
BÖLÜM: Endüstri Mühendisliği Bölümü
AKADEMİK UNVANI: Doçent
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1

Detaylı bilgi için tıklayın.

FAKÜLTE: Fen Fakültesi
BÖLÜM: Kimya Bölümü
AKADEMİK UNVANI: Doçent
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1

Detaylı bilgi için tıklayın.

The post Bilkent Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2021 first appeared on Personel Alımları 2021.