Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kendi bünyesinde istihdam etmek üzere çok sayıda KPSS’siz personel alımı yapılacağını duyurdu. Göç İdaresi Kariyer Kapısı üzerinden yayınlanan ilanda Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kendi bünyesinde istihdam etmek üzere bilişim personeli pozisyonlarına yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile toplamda 10 (on) sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacağına yer verilmiştir. Göç İdaresi personel alımı başvuru şartları, başvuru tarihi, başvuru için gerekli belgeler ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Diğer İlgili İlanlar

Göç İdaresi Personel Alımı 2021

Adaylarda Aranan Başvuru Şartları

Göç İdaresi personel alımı için başvuru yapacak adayların aşağıda yer alan başvuru şartlarını taşımaları gerekmektedir.

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
  • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
  • (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının iki katı için başvuru yapabilirler)
  • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
  • Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Göç İdaresi personel alımı için başvuru yapacak adayların aşağıda yer alan belgeleri sisteme eksiksiz bir şekilde yüklemeleri gerekmektedir.

  • Güncel programlama dillerinden en az iki tanesine ilişkin belge veya belgeler, (Transkript belgesi de kabul edilecektir)
  • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda özel şartlar kısmında belirtilen mesleki tecrübeye ilişkin kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
  • Başvuruda bulunulan pozisyonda çalışıldığını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belge,       
  • Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş,
  • Her bir pozisyon için özel şartlar kısmında istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır).

Göç İdaresi Personel Alımı Başvuru Sayfası

Göç İdaresi personel alımı için yukarıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adayların 26.07.2021 – 01.08.2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda başvurularını yapmaları gerekmektedir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından, posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu kimliği ibraz ederek temin edebilirler.

DİĞER TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ