İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alacak

İstanbul Rumeli Üniversitesi aşağıda  belirtilen  Fakülte/Yüksekokul  Bölüm/Programları  için 2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  ve  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı yapacaktır.

İstenilen Belgeler

 • Dilekçe  (Başvuru  dilekçelerinde  başvurulan  kadronun,  birimi,  unvanı  ve  adayın  iletişim  bilgileri;  adres,  telefon  numarası  e-posta  vs  açıkça belirtilecektir.)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, YÖK Formatlı Özgeçmiş,
 • Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti,
 • Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti), Lisans Not Döküm Belgesi/Transkript (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti),
 • ALES Sonuç Belgesi,
 • Yabancı  Dil  Sonuç  Belgesi  (Lisans  Programlarına  başvuru  yapacak  adaylardan  istenilmektedir.  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  kabul  edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. )
 • Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
 • e-Devlet  Kapısından  alınan kare  kodlu belgeler kabul  edilir.  Süresi  içinde yapılmayan  ve  eksik evrakla  yapılan başvurular kabul  edilmeyecektir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

İstanbul Rumeli Üniversitesi aşağıda  belirtilen  Fakülte/Yüksekokul  Bölüm/Programları  için  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  ve  “Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri alacaktır.

İstenilen Belgeler

 • Dilekçe  (Başvuru  dilekçelerinde  başvurulan  kadronun,  birimi,  unvanı  ve  adayın  iletişim  bilgileri  adres,  telefon  numarası,  e-posta  vs  açıkça belirtilecektir.)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, YÖK Formatlı Özgeçmiş,
 • Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti, Doktora Diploması veya
 • Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti,
 • Doçentlik Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti (Profesör ve Doçent kadrosuna yapılacak başvuruları için)
 • Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi
 • Yayınları içeren bilimsel dosya (Bilimsel yayın ve çalışmalar, Profesör kadrosuna başvuru için 6 takım, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru için 4 takım dosya veya CD, DVD, USB ortamında iletilebilir.)
 • 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı,) Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.
 • e-Devlet  Kapısından  alınan kare  kodlu belgeler kabul  edilir.  Süresi  içinde yapılmayan  ve  eksik evrakla  yapılan başvurular kabul  edilmeyecektir.

Not: Bütün kadrolara başvuru süresi, bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

The post İstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2021 first appeared on Personel Alımları 2021.