Ziraat Bankası Küçükbaş hayvancılık kredisi çekerek 2021 yılında koyun ve keçi satın alabilirsiniz. Ziraat Bankası faizsiz koyun, keçi küçükbaş hayvancılık kredisi almak isteyenler tarafından araştırılan küçükbaş hayvan kredisi için gerekli evraklar nelerdir, 2 yıl geri ödemesiz hayvancılık kredisi için gerekli şartlar nelerdir, Tarım Kredi Kooperatifi & Ziraat Bankası koyun kredisi ve küçükbaş hayvan kredisi faiz oranları ne kadar oldu, 2 yıl geri ödemesiz hayvancılık kredisi hesaplama ve diğer merak edilenler hakkında bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Ziraat Bankası Sıfır Faizli Küçükbaş Hayvancılık Kredileri Nasıl Alınır?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere her yıl verilen destekleme ödemelerinin yanında Ziraat bankası’ da küçükbaş hayvancılık ile uğraşan çiftçilere faizsiz hayvancılık kredisi veriyor. Ziraat bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından düşük faizli işletme ve yatırım kredisi kullandırılmasına ilişkin Resmi Gazete’ de yayınlanan kararda kredinin usul esas ve limit ve oranları belirtilmiştir. Bu kararda bitkisel ve hayvansal üretim konularında kullandırılacak olan işletme ve yatırım kredilerinin limit ve oranları belirlenmiştir. Birçok sektörde düşük faizli ve sıfır faizli kredi imkanı sunulmaktadır.

Çiftçilere sağladığı düşük faizli ve faizsiz hayvancılık kredileri kullandıran bankanın küçükbaş hayvancılık için kredi imkanlarını 15.000.000 liraya kadar artırmış olup, 12 aylık faiz oranı ise sadece %0.20 oranında sabitlenmiştir. Ziraat bankasının bu imkanlarını kadın veya genç çiftçiler için de %10 üzerinden uygulamaktadır.

Yürürlüğe giren bu karar kapsamında kredinin kriterleri, kimlere ne şekilde verileceğine dair uygulama teknik usul ve esasları belirlenmiştir. Ziraat bankası küçükbaş hayvancılık kredisi şartları, kriterler, faiz indirimleri ile ilgili detaylar yazımızda..

Ziraat Bankası Küçükbaş Hayvancılık Kredisi Faiz Oranları

Küçükbaş hayvancılık kredisinin üst limiti 15.000.000 TL olarak belirlenmiş olup yatırım ve işletme dönem için faiz indirim oranı %75 olarak belirlenmiştir.  Tarım Kredi kooperatifi ve Ziraat bankasından kullandırılacak olan düşük faizli küçükbaş hayvancılık kredisinde yatırım ve işletme dönemi için en yüksek faiz indirimi %100 olacaktır. Bu faiz indirimi % 100′ ü geçemez.

ziraat bankası küçükbaş hayvan kredisi hesaplama
ziraat bankası küçükbaş hayvan kredisi faiz oranları 2021

İlk kararda belirlenen faiz indirimlerin yararlanabilmek için gerekli şartları yerine getiren çiftçiler ilave % 10 indirimlerden yararlanarak % 100 faiz indiriminden yararlanabilecektir. Bu ilave faiz indirimi oranlarından yararlanabilmek için de aşağıdaki şartların sağlanıyor olması gereklidir.

Ziraat Bankası Küçükbaş Hayvan Kredisi Başvuru Şartları

Ziraat Sıfır Faizli Küçükbaş Hayvancılık kredisinden yararlanabilmek için 6 başvuru şartı arıyor.

 1. Öncelikli bölge yatırım illeri kriterinde ilave %10 faiz indiriminin uygulanabilmesi için karar kapsamında belirlenen ve seçilen illerde hayvancılık ile uğraşıyor olmak gereklidir. Bu iller yayımlanan tebliğ kapsamında ayrıca belirtilen illerdir. Bu illerin dışında sektördeki çiftçiler faiz indirimlerinden ilave indirim oranlarından yararlanamaz.

Bu karar kapsamında küçükbaş hayvancılık yapan çiftçileri öncelikli bölge yatırım illeri ise şu şekilde belirlenmiştir.

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Niğde, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat.

2. Atıl işletme özellikli kriterde küçükbaş hayvancılık ta işletme döneminde faiz indirimi yapılmazken yatırım döneminde % 10 ilave faiz indirimden yararlanabilmenin şartı kredi ile satın alınacak hayvancılık işletmesinin asgari bir yıldır gayrifaal (son bir yıldır çalışmayan) olması gerekmesi şartı belirlenmiştir.  Bu süre de işletmeye kayıtlı son hayvanın işletmeden çıkış tarihi esas alınarak devletdestekli.com belirlenmektedir.  Hayvan son bir yıl süre içinde çıkış tarihinin belirlenmesinde güncel Hayvancılık Bilgi Sistemi kayıtları üzerinden kontrol edilir.

3. Yurt içinde doğan hayvan alımına yatırım ve işletme kredisinde % 10 ilave faiz indiriminden yararlanabilmek ve bu özellikli şartının yerine getirilerek bu ilave faiz indirimden yararlanılabilmesi içinde krediyle yeni alınacak hayvanların veya işletmedeki mevcut hayvanların yurt içinde doğmuş olması gereklidir. Yurt içinde doğan hayvan kontrolü yine Hayvan Bilgi Sistemi üzerinden yapılır.

4. Kendi yemini üretme, mera kullanımı kriterinde küçükbaş hayvancılık işletme döneminde % 10 ilave faiz indiriminden yararlanılabilmesi için;

 • Küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinde her 10 hayvan başına 1 dekar yem bitkisi ekilişi bulunması gereklidir.
 • Yem bitkisi ekilişlerinin Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olması,
 • Mera kullanan üreticilerin bu hususu il, ilçe müdürlükleri veya köy muhtarlıklarından alacakları belgeyle tevsik etmeleri gereklidir.

5. Genç Çiftçi Girişimci (40 Yaş altı) kriterinde belirlenen küçükbaş hayvancılık işletme ve yatırım dönem için ek %10 faiz indiriminden yararlanılabilmesi için;

 • Gerçek kişi üreticilerin ve girişimcilerin kredi kullandıkları tarihte 40 yaşını aşmamış (41 yaşından gün almamış) olmaları gereklidir.
 • Tüzel kişi üreticilerin ortaklarının asgari % 51 hisseye sahip olanlarının, gerçek kişilerde aranan şartı sağlaması ve bu şartı sağlayan ortakların kredi vadesi boyunca ortaklığının devam etmesi gerekir.
 • Yatırım kredilerinin dönemler halinde kullandırılması devletdestekli.com durumunda, ilk kredi döneminin kullandırıldığı tarihte yukarıdaki şartları sağlıyor olması gereklidir.

6. Kadın girişimci kriterinde yine Küçükbaş hayvancılık işletme ve yatırım kredilerinde % 10 ilave faiz indiriminden yararlanabilmesi için;

 • Gerçek kişilerde kadın çiftçi girişimcinin kendi adına üretim yapacak olması gereklidir. Kadın girişimcilerin kendi adlarına hayvancılık faaliyetinde bulunacak olmaları gerekir.
 • Tüzel kişi üreticilerin ortaklarının asgari %51 hisseye sahip kısmının kadın olması ve bu şartı sağlayan ortağın kredi vadesi boyunca ortaklıklarının devam etmesi gereklidir.

Yürürlüğe giren 1. karar kapsamında gerekli şartları açılımları bu şekildedir. Karar Tebliği kapsamında küçükbaş hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin Ziraat bankasından küçükbaş hayvancılık kredisinden yararlanabilmesi için yerine getirmesi gereken diğer şartlar ise şu şekilde belirlenmiştir.

Karar kapsamında küçükbaş hayvan yetiştiriciliği kredisinden yararlanabilmek için;

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği kredisinden yararlanabilmek için gerekli şartlar ise; (Resmi Gazete’de yer alan kredi kullandırım usul ve esaslarına göre)

 • Çiftçilerin en az 250 baş koyun ve en az 100 baş keçiye sahip işletme kurmaları ya da mevcut kapasitelerini belirtilen kapasitelere veya üzerine çıkarmaları gereklidir.
 • Küçükbaş hayvan besiciliğinde ise bu rakam 250 baş ve üzerinde besi işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini 250 baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.
 • Küçükbaş hayvan besiciliği için erkek hayvan alımı işletme kredisi kapsamında, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde dişi hayvan alımı yatırım kredileri kapsamında değerlendirilir.
 • Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği amacıyla alınacak dişi hayvanların Bakanlık kayıt sisteminde kayıtlı ve 6-24 aylık yaşta, küçükbaş hayvan besiciliği amacıyla temin edilen erkek hayvanların ise en az 3 aylık yaşta Bakanlık kayıt sisteminde kayıtlı olmaları gerekir.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği için yatırım kredileri ile küçükbaş hayvancılık ile uğraşan çiftçilerin işletmelerinde gerekli her türlü giderlerin karşılanması için bu krediden yararlandırılmaktadır.

Bu giderler ise;

 • Barınak yapımı ve barınak tadilatını,
 • Yem hazırlama ünitesi,
 • Balya makinesi,
 • Çayır biçme makinesi,
 • Silaj makinesi,
 • Tartı sistemi,
 • Kurulu işletmelerin çeşitli alet ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderleri için kullandırılmaktadır.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için;

 • Süt sağım ünitesi ve
 • Süt soğutma tankı alımlarını kapsamaktadır.

Ziraat Küçükbaş Koyun Kredisi Başvuruları 2021

2021 yılında küçükbaş yatırım ve işletme dönemi hayvancılık kredilerinden yararlanmak isteyen ve yukarıda anlattığımız Resmi Gazete’ de yayınlanan karar kapsamında belirlenen şartları sağlayan gerçek ve tüzel kişilerce başvurular Ziraat Bankasına veya TKK’ ya yapılacaktır.

Hayvancılık sektöründe işletme ve yatırım dönemi kredilerinin üst limitleri belirlenmiş, geçtiğimiz yıla nazaran önemli ölçüde artış yapılmıştır. Yatırım ve işletme dönemlerinde uygulanacak olan yüzde 25 den başlayan yüzde 100′ e kadar çıkan faiz indirimleri ile hayvancılık sektörünün canlandırılması amaçlanmıştır. Tabi bu belirlenen faiz indirimlerinden yararlanabilmek için kredinin kullanımına ilişkin karar kapsamında belirlenen kriterlere, şartlara uyuyor olması ve hepsini sağlıyor olması ve bankanın istediği kriterlere uygun olması gerekmektedir.

Koyun Kredisi Nasıl Alınır?

Başvurular Ziraat bankası ve Tarım Kredi Kooperatifin kendi şartları mevzuatları dahilinde değerlendirilir ve uygun bulunanlara kredi kullandırılmaktadır.

 • Karar kapsamında belirtilen küçükbaş hayvancılık üretim konularından, Tarım ve Orman Bakanlığı bir kayıt sistemiyle takip ve kontrol edilen konularda faaliyet gösterecek üreticilerin, Tarım ve Orman Bakanlığın ilgili kayıt sistemine kayıtlı olması zorunludur.
 • Mevcut işletmelerin satın alınmasında; tesisin en az kredi geri dönüşü tamamlanıncaya kadar amacı dışında kullanılmayacağına dair noterden veya Ziraat bankası TKK mevzuatında belirtilen taahhütname ile başvurulur.
 • İşletmenin krediye başvuru tarihinden önce satın alınması halinde ise işletmenin satın alındığını gösteren belge de başvuru sırasında verilir.

Ayrıca banka tarafından başvuru esnasında çiftçilerden bir takım evraklar talep edilecektir.

Küçükbaş Hayvan Kredisi Çekmek İçin Gerekli Evraklar

Banka tarafından çiftçilere kredilerin kullandırılabilmesi için bazı evrakların tamamlanması istenecektir.. Bu evraklar genel itibariyle;

 • ÇKS belgesi
 • Gelir durumu gösterir belge
 • Başvuru sahibine ait kimlik belgesi,
 • İşletme faaliyetini gösteren mali durumunu beyan edici belge,
 • Krediye teminat olarak gösterilecek ve ipotek edilecek taşınmaz mülke ilişkin belgeler,
 • Kefil gerekli görülürse kefil için istenen gelir belgeleri, imzaları ve diğer tesvik edici belgeler olacaktır.

Küçükbaş hayvancılık yatırım ve  işletme kredisinin üst limiti geçtiğimiz yıllara oranla tam 3 katına yani 15 milyon TL çıkarılmıştır. Belirlenen bu üst limitin yanında genç çiftçi, kadın girişimci ve bu sene resmi gazeteye dahil edilen diğer niteliklere sahip bir çiftçiyseniz, faizsiz olarak da 7 yıla varan koyun kredisi fırsatlarından yararlanabilirsiniz.

2 Yıl Geri Ödemesiz Ziraat Bankası Hayvancılık Kredisi Hesaplama (5 Yıl Vadeli)

Ziraat bankasından küçükbaş hayvan kredisi kullanmadan önce örnek ödeme planına göre ne kadar ödeme yapacağınızı kendinizde hesaplayabilirsiniz. Sizler için oluşturduğumuz örnek hesaplama tablosu üzerinden de hayvan kredilerinin değişen vadeler ki aylık taksit ödemelerini inceleyebilirsiniz.

 • 15.000.000 TL üst limitli, yüzde 75 faiz indirimi ile küçükbaş hayvancılık kredisinden uygulanacak olan faiz oranı %10 olmaktadır.
 • Yüzde 10 faiz oranı ile yüzde 75 faiz indirimi hesaplandığında yıllık yüzde 2,5 aylık ise yüzde 0,20 olmaktadır.

Ziraat bankasından kullanılacak olan 2 yıl geri ödemesiz 5 yıl vadeli küçükbaş hayvan kredisinin 36 ay, 48 ay ve 60 ay vadeli (5 yıl) olarak örnek hesaplaması;

Ziraat Bankası Küçükbaş Hayvan Kredisi Hesaplama Tablosu 2021
Kredi Tutarı 36 AY/3 YIL 48 AY/ 4 YIL 60 AY/ 5 YIL
10.000 TL. 290 TL. 220 TL. 179 TL.
20.000 TL. 580  TL. 441 TL. 358 TL.
30.000 TL. 870 TL. 662 TL. 537 TL.
40.000 TL. 1.161 TL. 883 TL. 716 TL.
50.000 TL. 1.451 TL. 1.104 TL. 895 TL.
60.000 TL. 1.741 TL. 1.324 TL. 1.0704 TL.
70.000 TL. 2.031 TL. 1.545 TL. 1.254 TL.
80.000 TL. 2.322 TL. 1.766 TL. 1.433 TL.
90.000 TL. 2.612 TL. 1.987 TL. 1.612 TL.
100.000 TL. 2.902 TL. 2.208 TL. 1.791 TL.
Koyun kredisi hesaplama çizelgesi

Ziraat Bankası hayvancılık destekleri ile koyun kredisi almak isteyen çiftçilerin en çok araştırmış olduğu 2 yıl geri ödemesiz hayvancılık kredisi veriliyor mu? Ziraat Bankası hayvancılık kredisi faiz oranları ne kadar oldu, Büyükbaş ve Küçükbaş hayvan kredisi için gerekli evraklar nelerdir, Tarım Kredi Kooperatifi ve Ziraat Bankası koyun kredisi almanın şartları nelerdir, Ziraat Bankası hayvan kredisi faiz oranları düştü mü, hayvan kredisinin son başvuru tarihi nedir tüm merak edilenleri yazımızın içeriğinde detaylandırdık.

Faizsiz Koyun Kredisi Resmi Gazete’de

25 Mart 2020 Resmi Gazete’de yayınlanan Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair uygulanacak olan düşük faizli işletme ve yatırım kredisi kapsamında ayrıntılar detaylarıyla açıklanmıştır. Daha öncesinde 3 Ocak 2020 de aynı konu gereğince Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre uygulanan faiz ve indirim oranları paylaşılmış ve tarımsal üretime dahil olan üretim konularından konumuz gereğince Küçükbaş Hayvancılık için Ziraat Bankası tarafından sağlanan sıfır faizli koyun kredisi aynı zamanda kredi kullanımı yapan üreticiye 2 yıl geri ödemesiz 7 yıl vadeli, 5 yıl faizsiz gibi seçenekler de sunuyor. Detayları ile içeriğimizde..

Ziraat Bankası Koyun Kredisi Faiz Oranları Belli Oldu

Resmi Gazete’de 3 Ocak 2020 tarihi itibariyle yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre Ziraat Bankası ve TKK tarafından sağlanacak olan düşük faizli yatırım ve işletme kredi kullanımına ilişkin Küçükbaş Hayvancılık üzerine uygulanacak olan krediye yönelik belirlenen kredi üst limiti 15.000.000 TL olup yatırım ve işletme kredisi olarak detaylarıyla aşağıda açıklanmış olup gerekli şartların sağlanması halinde uygulanacak en yüksek indirim oranı yatırım ve işletme kredisi için %100 olarak belirlenmiştir.

Ziraat Küçükbaş Hayvancılık yatırım kredisi faiz indirim oranı %75’e ilave

 • Öncelikli bölge yatırımı indirim oranı %10
 • Atıl işletme alımı üzerine ek olarak %10
 • Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımına ilişkin olarak %10
 • Genç çiftçi 40 yaş ve altı olması halinde %10 indirim oranına
 • Kadın girişimci olması durumunda %10 ilave indirim oranı uygulanacaktır.

İşletme kredisi kullanımı faiz indirim oranı %75’e ek olarak;

 • Öncelikli bölge yatırımı indirim oranı %10
 • Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımına ilişkin olarak %10
 • Kendi yemini üretme/mera kullanımı dahilinde %10 indirim oranına
 • Genç çiftçi 40 yaş ve altı olması halinde %10 indirim oranı
 • Kadın girişimci olması durumunda %10 ilave indirim oranı uygulanacaktır.
Ziraat Koyun Kredisi Faiz Oranları Görseli 2021
 • Yatırım kredisi için %100 faiz indirimi 
 • İşletme dönemi %100 indirim oranı ile FAİZSİZ kredi kullandırılacaktır.

Ziraat Bankası Faizsiz Koyun Kredisi Kullanma Şartları

25 Mart 2020 Resmi Gazete’de detaylarıyla yayınlanan koyun kredisi şartları aşağıdaki gibidir. Aynı zamanda tarımsal üreticiler belirlenen kriterler sırasıyla aşağıdaki gibidir;

 • Üreticiye verilebilecek kredi tutarı,
 • Yapılması planlanan harcamalara göre ilgili dönemin belirlenmesi (yatırım veya işletme)
 • Teminat gerekip gerekmediği,
 • Üreticiden talep edilecek teminatlar,
 • Çiftçinin alacağı koyun kredisini vade süresi,
 • Üreticinin kredi kullanımı için gereken ipotek veya kefil durumu,
 • Tarımsal faaliyetin ne kadar süre takip edileceğinin öngörülmesi

Koyun yetiştirecek olan çiftçinin en az 250 adet koyunu olması ya da kullanacağı kredi ile sürüsünü 250 başa hayvana çıkartması, Keçi yetiştiriciliği yapacak çiftçimizin en az 100 baş keçisi bulunmalı ya da kredi ile beraber sürüyü 100 başa keçiye çıkarmalı ve küçükbaş hayvan besiciliğinde, 250 baş hayvanının bulunması veya sürüyü 250 baş veya üstüne çıkarması şart aranmaktadır.

Hayvanlarda yaş şartı

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde hayvanların 6 ay ile 25 aylık yaşta olmaları, besicilik için alınacak olan erkek hayvanların ise en az 3 aylık yaşta olması gerekiyor.

Ziraat Bankası ve Tarim Kredi Kooperatiflerince sağlanan kredi kullanımı üzerine koyun kredisi için belirlenen %100 faiz indirim oranı yani sıfır faizli koyun kredisi kullanımı gerçekleştirmek için Ziraat Bankasına bireysel müracaat esasında istenen belgeler sırasıyla;

 • Kredi kullanacak kişinin T.C Vatandaşı olması,
 • Üreticinin Çiftçi Kayıt Sistemine ÇKS kaydı bulunması,
 • Üreticinin sahip olduğu koyunlar için yem temini
 • Yeterli büyüklükte işletmesi olmalı, olmaması durumunda kiralamalı
 • Kullanılacak krediye yönelik ipotek taşınmaz mallarını beyanı,
 • Taşınmaz malların beyan talebi olmadığında da kefil şartı aranabilir.

Gerçek kişiler de yukarıda görüldüğü üzere başvuru esnasında üreticiden bu şartları sağlaması beklenir. Ancak durum Tüzel kişilerde ise bu koşullara ilave biraz daha farklı olup ( oda kaydı- tüzel yetkili kişiler- tüzel yetkili kişilerin kararları ve noter onaylı imzalı sirküleri) gibi şartlarda talep edilmektedir.

Koyun Kredisi Başvuru Süreci ve Diğer Şartlar

2021 yılında koyun alacak olan çiftçilerin finansman desteklerinden faydalanabilmek için gerekli olan şartları taşımamaları halinde destekten faydalanamazlar. Bu nedenler çiftçilerde hayvan kredisi için aranana bir takım şartlar bulunmaktadır.

2021 Küçükbaş hayvan kredisi şartları;

 • Kredi notunun 1300 ve üzerinde olması,
 • Kara listede olunmaması ve başvuru sahibinin sicilinin temiz olması,
 • Başvuru sahibinin Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olması,
 • ÇKS’ye kayıtlı olmayan çiftçilerin kayıt yaptırması gerekiyor,
 • Bilgileri eski olan kişilerin ÇKS sisteminden bilgilerini güncellemesi gerekiyor,
 • Hazırlanan koyun projesi ilgili Bankaya sunulmalı,
 • Hayvan alımlarında hayvanların %25’ini karşılayabilmek için sermaye gerekiyor,
 • Tarımsal işletmesini teşvik edici belgeler tapu kaydı kira kontrat gibi belgeler.
 • Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler
 • Bilanço esasına göre faaliyet gösteren işletmelerden son 3 yıla ait bilanço ve gelir tablosuna sahip olmalıdır.

:Sıfır faizli koyun kredisi için bu şartları taşıyan yetiştiriciler Ziraat Bankası şubelerinden başvuru yapabilir. Talep edilen kredi miktarına göre yetiştiricilerden istenilen belgeler farklılık gösterebilir.

Faizsiz Koyun Kredisi Şartları

Küçükbaş Hayvancılık Kredisi İçin Öncelikli İller

ÖNCELİKLİ İLLERDE %10 İNDİRİM ORANI
Adana Adıyaman Afyonkarahisar
Ankara Antalya Balıkesir
Bitlis Burdur Bursa
Diyarbakır Edirne Elazığ
Eskişehir Gaziantep Hakkari
İzmir Kahramanmaraş Karaman
Konya Kütahya Malatya
Mersin Muş Niğde
Şanlıurfa Şırnak Tokat
Van Yozgat Aksaray
Ağrı Batman Denizli
Bingöl Çanakkale Iğdır
Erzincan Erzurum Kayseri
Isparta Kars Siirt
Mardin Manisa Uşak
Sivas Tunceli  

Küçükbaş Hayvancılık Yatırım Kredisi Kullanım Alanları

 • Silaj makinesi,
 • Balya makinesi,
 • Barınak yapımı ve onarımı,
 • Bu işle alakalı ekipman alımları,
 • Yem hazırlama üniteleri,
 • Çayır biçme makinesi,
 • Yetiştiricilikte süt sağma makinesi ve tank,
 • İşletme kredisi Küçükbaş hayvan besiciliğinde erkek hayvan alımı,
 • Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde ise dişi hayvan alımı yatırım kredisi olarak alınabiliyor.
Tarım Kredi Kooperatifi koyun Kredisi

Küçükbaş Hayvan Fiyatları 2021 Listesi

Tarım ve Hayvancılık yapan ya da yapacak çiftçilerin küçükbaş hayvancılık fiyatları hakkında bilgi edinilebilmeleri için en verimli sayılan koyunlardan bazılarının ortalama fiyat bilgileri aşağıdaki gibidir:

 • Türk Saanen Keçisi ise 1.500 TL ile 2.400 TL arası,
 • Asaf koyunu 2.100 ile 2.500 TL arası,
 • Karacabey Merinosu 2.000 ile 3.800 TL arası,
 • Orta Anadolu Merinosu ortalama 3.200 TL olarak fiyatlandırılmaktadır.

Güncel Satılık Koyun Fiyatları

 • Damızlık İvesi Koyunu ortalama; 950 TL -1.200 TL arası,
 • Damızlık Kuzu ortalama; 1.500 TL – 2.000 TL arası,
 • Dorper Koyunu ortalama; 1.700 TL-3.800 TL arası,
 • Romanov Koyun ortalama; 1.500 TL – 10.500 TL arası,
 • Sakız Koyunu ortalama; 850 TL – 4.500 TL arası değişmektedir.
 • Macar Merinosu ortalama 1.550 TL – 1.850 TL‘den başlar.
 • Damızlık Kıvırcık Koyun ortalama 2.400 TL’ den,
 • Damızlık Merinos Koyun ortalama 1.500 TL’den,
 • Akkaraman Koyunu ortalama 1.500 TL’ den,
 • Kıvırcık Tahirova Koyun ortalama 1.350 TL’ den başlamaktadır.

Bu fiyatlar ortalama rakamlar olup, üreticilerin Ayrıca TİGEM küçükbaş hayvanların fiyatlarını da öğrenerek TİGEM‘ den koyun keçi alabilirsiniz.

İnternet üzerinden direk üretici elinden küçükbaş hayvan almaya karar verdiyseniz; sahibinden.com üzerinden küçükbaş hayvan ilanlarını inceleyebilir ve net fiyat alabilirsiniz.

Sahibinden.com üzerinden koyun fiyatlarına bakabilirsiniz.

En Bilinen ve Tercih Edilen Koyun Türleri

Ziraat Bankası tarafından sağlanacak kredi için kredi kullanımını gerçekleştirecek kişinin en çok tercih edilen koyun türlerini bilmesi gerektiği üzere sırasıyla;

 • Mor Karaman,
 • Eşme,
 • Hemşin,
 • Acıpayam,
 • Karagül,
 • Romanov,
 • Kıvırcık,
 • Karayaka,
 • Tuj,
 • Karakaş,
 • Çine Çapari,
 • Sakız,
 • Herik,
 • Malya,
 • Norduz,
 • Güney Karaman,
 • Dağlıç,
 • Merinos,
 • İmroz,
 • Tahirova,
 • Koçeri,
 • Zom koyun türleri tercih edilmektedir.

Koyun ırklarının tüm özelliklerini Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Merkez Birliğinden inceleyebilirsiniz.

En Çok Tercih Edilen Keçi Türleri

En önemli ırklardan olmalarının yanında en çok tercih edilen keçi türleri;

 • Kıl Keçisi,
 • Türk Saanem Keçisi,
 • Kara Keçi,
 • Kilis Keçisi,
 • Ankara Keçisi,
 • Tiftik Keçisi,
 • Etçi Boer Keçisi,
 • Norduz Keçisi,
 • Honamlı Keçisi,
 • Malta Keçisi,
 • Damaskus Keçisi,
 • Şam Keçisi

Keçi ırklarını tüm özelliklerini Et ve Süt Kurumundan inceleyebilirsiniz.

Tarım Kredi Kooperatifi Koyun Kredisi 2021

Tarım kredi kooperatifi hayvan kredisi 12 ay vade ile işletme kredisi vermektedir. Su ürünleri için kredi kullanmak isteyen bir yetiştirici TKK tarafından kredi talebinde bularak 18 ay vade ile kredi kullanabilir. Yatırım kredisi kapsamında üreticilere verilen kredinin en uzun vadesi 36 ay olarak belirlenmiştir. Tarım kredi kooperatifi ise Ziraat Bankası aracılığı ile kredi kullandırmaktadır. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi tarafından çiftçilere verilen bu krediler işletme ve yatırım dönemlerinde ayrı ayrı faiz indirimi de uygulanıyor. Çiftçilere verilen bu kredi 7 sene vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz olarak çiftçilere sunuluyor. Hayvansal üretim için kredi alacak olan kişiler küçükbaş hayvancılık için kredi yatırım döneminde %75 işletme döneminde ise %75 faiz indiriminden faydalanabilirler.

Ziraat Bankası Küçükbaş Hayvancılık Kredisi 2021 Şartları (FAİZSİZ DESTEK) yazısı ilk önce Devlet Destekli üzerinde ortaya çıktı.